Disclaimer

Copyright

Disclaimer STH Automatisering

STH Automatisering heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. STH Automatisering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

STH Automatisering garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze website kan op ieder door STH Automatisering gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor STH Automatisering op geen enkele wijze verantwoordelijk is. STH Automatisering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat STH Automatisering de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

December 2007

Nieuws
[8 Maart 2014]
Onderhoud Seleen en Mangaan (2)
[28 Februari 2014]
Onderhoud Seleen en Mangaan
STH Automatisering   Melkrijder 20b   3861 SG  Nijkerk   Tel. 033-2540440   Fax 033-4945423   e-mail info@sth.nu